Jesteś tutaj: Kontakt

Kontakt

P.H.U "Art" Tomasz Łuczak

tel: 607-309-469
mail: tluczak7@wp.pl

ul. Dojazd 10/18,  41-208 Sosnowiec

Napisz przez formularz

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: P.H.U "ART" Tomasz Łuczak ul. Dojazd 10/18 41-200 Sosnowiec NIP: 619-133-23-76 TEL: 607 309 469 E-mail: tluczak7@wp.pl Przekazana dane osobowe przetważrzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mial, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu admionistratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia przeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo proawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz 1000)lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str 1). Dane udostępnione przez panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decysji oraz profilowaniu. Dane pochodzą od osób, których dane dotuczą.Podanie przesz Państwa danych osobowych jest dobrowolne.